display result search
منو

سوز و ساز

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 1 دریافت شده
مرثیه به مناسبت ایام فاطمیه
دور از تو من ای زهرا می‌ سوزم و می‌ سازم
تنها به دل شبها می‌ سوزم و می سازم
در گوشه غم هر شب در آتش تاب و تب
چون شمع ز سر تا پا می‌ سوزم و می‌ سازم
زین پیش به هر ماتم بودی تو مرا همدم
دور از تو کنون تنها می‌سوزم و می‌سازم
تا کرد جدا از هم ما را فلک از این غم
من بی تو در این دنیا می سوزم و می سازم
بار غم تو بر دل باریست بسی مشکل
با این غم جان فرسا می سوزم و می سازم
ای از تو شبم روشن رفتی تو و ماندم من
در این شب بی فردا می سوزم و می سازم
طفلان تو با شیون جویند تو را ازمن
از داغ دل آنها می سوزم و می سازم
دور از تو من ای زهرا می سوزم و می سازم
تنها به دل شب ها می سوزم و می سازم

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 4:54

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی