display result search
منو

سدره 2

 • 7 قطعه
 • 15':30" مدت زمان
 • 1 دریافت شده
هم نوازی و تک نوازی هایی در موسیقی دستگاهی
نوازنده ویولون : حبیب الله بدیعی
نوازنده تار : فرهنگ شریف
نوازنده تنبک : جهانگیر ملک
نوازنده پیانو : جواد معروفی

آهنگ ها

 • عنوان
  زمان
 • 1:42
  نوازنده ویولون : حبیب الله بدیعی نوازنده تار : فرهنگ شریف نوازنده تنبك : جهانگیر ملك در آواز بیات ترك
 • 2:19
  نوازنده ویولون : حبیب الله بدیعی نوازنده تار : فرهنگ شریف در آواز بیات ترك
 • 18:03
  نوازنده ویولون : حبیب الله بدیعی نوازنده تار : فرهنگ شریف نوازنده تنبك : جهانگیر ملك در آواز بیات ترك
 • 2:25
  نوازنده ویولون : حبیب الله بدیعی نوازنده تار : فرهنگ شریف در آواز بیات ترك
 • 6:10
  نوازنده ویولون : حبیب الله بدیعی نوازنده تار : فرهنگ شریف نوازنده تنبك : جهانگیر ملك در آواز بیات ترك
 • 15:37
  نوازنده ویولون : حبیب الله بدیعی نوازنده پیانو : جواد معروفی در دستگاه چهارگاه
 • 15:30
  نوازنده ویولون : حبیب الله بدیعی نوازنده تنبك : جهانگیر ملك نوازنده پیانو : جواد معروفی در دستگاه شور

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی