display result search
منو

شعفی به اندوه دل

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 46 دریافت شده
قطعه برداشتی از موسیقی هندی است و با ساز سیتار نواخته شده است.

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 3:41

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی