display result search
منو

خلوت تنهایی

  • 1 قطعه
  • 5':33" مدت زمان
  • 9220 دریافت شده
تصنیفی در آواز دشتی با آهنگسازی مهدی خالدی و صدای غلامحسین بنان و شعری از منصوره اتابکی
نوازندگان:
سنتور: رضا ورزنده
سه تار: احمد عبادی
نی: حسن کسایی
ویولن: مهدی خالدیتنها تویی تنها تویی، در خلوت تنهاییم
تنها تو می خواهی مرا، با این همه رسواییم
ای یار بی همتای من، سرمایة سودای من
گر بی تو مانم وای من، وای از دل سوداییم
گرچه درون آتشم، با یاد روی تو خوشم
از غم قدح ها می کشم، وه زین قدح پیماییم
جان گشته سر تاپاتنم، از ظلمت تن ایمنم
شد آفتاب روشنم، پیدا به ناپیداییم
من از هوس ها جسته ام، از آرزوها رسته ام
مرغ قفس بشکسته ام از فّربی پرواییم
آن رشک مهر و مشتری، آمد به صد افسونگری
گفتم به زهره ننگری، ای دولت بیناییم

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی