display result search
منو

همدلی

 • 2 قطعه
 • 4':51" مدت زمان
 • 88 دریافت شده
سرود میهنی
هموطن کنون که سر زد از افق فروغ ایزدی
بیا که تا ترانه ظفر ز بر کنیم
هم ره نسیم صبح دم به شهر مهر و همدلی
بیا به مهربانی و صفا سفر کنیم
فرصت پر از طراوت یگانگی ز کف داده دست
در پناه عشق و اعتقاد نام نامی خدا
سر از فراز مهر و مه بر آوریم
وقت آن شده که دست اتحاد و وحدت و محبت و برادری
برای اعتلای خاک میهن عزیز خود ز آستین برآوریم
باید از تلاش ما وطن چنان بهشت دیگر خداشود
همه نشاط و شادی و سرور
هموطن بیا که تا ز همت و ز کوشش من و تو
پهنه وطن شود پر از طنین شور
فرصت پر از طراوت یگانگی به کف نده ز دست
در پناه عشق و اعتقاد نام جاوید خدا
سر از فراز مهر و مه بر آوریم
وقت آن شده که دست اتحاد و وحدت و محبت و برادری
برای اعتلای خاک میهن عزیز خود ز آستین برآوریم

آهنگ ها

 • عنوان
  زمان
 • 4:50
  با كلام
 • 4:51
  بي كلام

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی