display result search
منو

برگزیده گلهای رنگارنگ برنامه شماره 437

  • 1 قطعه
  • 14':12" مدت زمان
  • 576 دریافت شده
ساز و آوازی بر روی اشعار نشاط اصفهانی با تار: جلیل شهناز، ویولن: همایون خرم و آواز: عبدالوهاب شهیدی
گر نمی خواهی غمینم ساختن شادم مکن
ور نمی خواهی خرابم کردن آبادم مکن
چند گه نومید باید بود، گه امیدوار؟
یا فراموشم مکن ای دوست یا یادم مکن
زحمت از خاک درت بردن به مردن بهتر است
سهل باشد یک دو روز ای دوست آزادم مکن
نیست دل آگه اگر دارد زبانم شکوه ای
بشنوی گر ناله ام، گوشی به فریادم مکن
با زنجیر جنون برداشتن
بند بر پای خرد بگذاشتن
عقل را ره در دل دیوانه نیست
خلوت حق جای هر بیگانه نیست
شاد بنشین و ز غم آزاد کن
هم خرابم ساز و هم آباد کن
من نمیدانم غم است این کز تو دارم یا نشاط
تا غمینم می توانی داشتن شادم مکن!

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی