display result search
منو

برگزیده گلهای رنگارنگ برنامه شماره 299

  • 1 قطعه
  • 10':53" مدت زمان
  • 235 دریافت شده
ساز و آوازی در دستگاه ماهور با اجرای تار جلیل شهناز و صدای حسین قوامی
عزم آن دارم که امشب نیم مست
پای کوبان کوزهٔ دردی به دست
سر به بازار قلندر در نهم
پس به یک ساعت ببازم هرچه هست
پردهٔ پندار می‌باید درید
توبه تزویر می‌باید شکست
ساقیا در ده شرابی دلگشای
هین که دل برخاست می در سر نشست
تو بگردان دور تا ما مردوار
دور گردون زیر پای آریم پست
پس چو عطار از جهت بیرون شویم
بی جهت در رقص آییم از الست

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی