display result search
منو

بانگ حزین

  • 1 قطعه
  • 6':50" مدت زمان
  • 86 دریافت شده
مرثیه با مضمون شهادت حضرت علی ( ع )
ز نخلستان کوفه در دل شب
رسد بر گوش جان بانگ حزینی
خداجویی خدا را با دل پاک
بخواند با نوای آتشینی
علی جانم علی جانم علی جان
علی جانم علی جانم علی جان
تو کویی عشق بازی پاک بازی
کند با یار خود راز و نیازی
ولی این بنده افتاده بر خاک
مه تابنده ی کون و مکان است
وصی مصطفی سلطان لولاک
شهر مردان ، امیر مومنان است
علی عالی اعلاست نامش
که باشد جاودان فیض تمامش
زند در آن دل شب حلقه بر در
کند در خانه ی بیچارگان سر
یتیمان را کشد چون جان در آغوش
نسازد حال بیماران فراموش
کرامت را به دست از بهر طفلان
همی از نان و خرما ، لقمه گیرد
نوازش ها کند مر کودکان را
وزین خدمت به جان منت پذیرد

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی