display result search
منو

حاشا دل از تو برکنم

  • 1 قطعه
  • 5':51" مدت زمان
  • 1 دریافت شده
مرثیه ی ارکسترال با حضور گروه کر و با مضمون رحلت امام خمینی
ای خسرو خوبان مرو سخت آمدی ، آسان مرو
محو تماشای تو ام ، بنگر به من یک آن مرو
من عاشق شیدای تو ، سرگشته ی سودای تو
سرمی نهم در پای تو ، جان شه مردان مرو
دلبسته در گیسوی تو خو کرده ام با موی تو
دلخسته ام بی روی تو ، رو برمتاب ، این سان مرو
حاشا دل از تو برکنم با این زبان الکنم
در شهر شوری افکنم ، خواهم ز تو ای جان مرو
در کوی تو سرباخته ، رو کو زنان جون فاخته
عشق تو چون کارم ساخته ، جان مرا بستان مرو
من سائل این درگهم بر آستانت سرنهم
لله به پایت جان دهم ، مگذر از این قربان مرو
این سینه و آن تیر تو ، بر سینه ام بنشان مرو

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی