display result search
منو

اشک افشان

  • 2 قطعه
  • 7':01" مدت زمان
  • 94 دریافت شده
اجرای مرثیه با مضمون رحلت امام خمینی با حضور گروه کر
ما خدایی کوکبی گم کرده ایم
آفتابی در شبی گم کرده ایم
غمگنان خیزید و اشک افشان کنید
رو به کوی خود فراموشان کنید
سر فرو در خاک و خاکستر کنید
دامن از خونابه ی دل تر کنید
ای همه دلدادگان روی دوست
ای مصیبت دیدگان کوی دوست
در فغان با رعد هم آوا شوید
هر کجا غم بیشتر آنجا شوید
جامه ی پرهیز را برتن درید
بر صبوری جیب تا دامن درید
سر فرو در خاک و خاکستر کنید
دامن از خونابه ی دل تر کنید
ای فسرده ناله ها در نایتان
گرد غم بنشسته بر سیمای تان
چهره بخراشید کان سرمست رفت
آفتابی در شبی از دست رفت
زین سیه کاری که با ما غم کند
دل اگر کوه است قامت خم کند
زین جفاکاری که چرخ آغاز کرد
زخم های کهنه مان سر باز کرد
ای همه دلدادگان روی دوست
ای مصیبت دیدگان کوی دوست
یا خمینی ای خلیل الله ما
مرشِد روشن دل آگاه ما
ای جهان را روشنی از نام تو
عالمی سودایی پیغام تو
عزم تو یاد آور توحید شد
عزت انسان ز تو تجدید شد
ما ز دریای تو گوهر یافتیم
رمز پیغام پیمبر یافتیم
ای تو روح الله و در تن روح ما
موسی ما ، عیسی ما ، نوح ما
بی عصا میراث موسی داشتی
رنگی از اعجاز عیسی داشتی
ای همه دلدادگان روی دوست
ای مصیبت دیدگان کوی دوست

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی