• 2 قطعه
 • 8 دقیقه
 • باغ مهر

  تصنیفی با صدای علیرضا شهاب ساخته مهران اكرمی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: مهران اكرمی
  • شاعر: ساعد باقری
  • خواننده: علیرضا شهاب
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: افشاری
  • كارشناس موسیقی: سجاد پورقناد
  • باكلام/بی كلام: باكلام

  ز من رو مگردان نگارا كه من بر نمیگردم از تو كجا رو كنم گر برانی شفای من و دردم از تو دل آزرده هرگز نبودم اگر سر به زانو گرفتم كه در باغ مهرت شكفتم كه با لطف تو خو گرفتم اگر شانه زخمی اگر ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده