display result search
منو

چشم بیدار

  • 1 قطعه
  • 4':09" مدت زمان
  • 68 دریافت شده
سرود ویژه هوشیاری نیروی بسیج
آیه های غیرت سوره های ایثار
چشمه های صبحی چشمهای بیدار
تا افقهای کمال بر سر پیمانیم
بر سر پیمان عزت ایرانیم
با بصیرت و شرف با شکفتن هدف
عزمتان چو آهن است
باور و یقینتان عزم آهنینتان سد راه دشمن است
خط شکن در علمی قله پو در ایمان
افتخار ملت اقتدار ایران
عشق با همتتان بال پرواز گرفت
راههای بن بست شور آغاز گرفت
در نبردید امروز همچنان با دشمن
جنگ نرم است امروز جنگ با اهریمن
گامهای شوقید دستهای بیعت
راهی فردایید با سرود وحدت

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی