display result search
منو

بهار گل افشان

  • 1 قطعه
  • 4':37" مدت زمان
  • 136 دریافت شده
ترانه ی پاپ با مضمون بهار
بهارا شور شیرینم برانگیز
شرار عشق دیرینم برانگیز
سر و رویی به سرو و یاسمن بند
نوایی نو به مرغان چمن بند
بر آر از آستین ، دست گل افشان
گلی بر دامن این سبزه بنشان
نسیم صبحگاهی نرم برخیز
گل از خواب زمستانی برانگیز
سر و رویی به سرو و یاسمن بخش
نوایی نو به مرغان چمن بخش
بهارا زنده مانی زندگی بخش
به فروردین ما فرخندگی بخش
گهی چون جویبارم نغمه آموز
گهی چون آذرخشم رخ برافروز

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی