display result search
منو

از تو گفتن

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 28 دریافت شده
ترانه پاپ
ای از تو برده گل میراث شکفتن را
دوست دارم لحظه های از تو گفتن را
از تو خواهم گفت با خشکی
از تو خواهم گفت با دریا
از تو با دیروز می گفتم از تو خواهم گفت با فردا
کاش روزی باد پیغام مرا می برد تا هر دشت
کاش می شد نعره ام تا کوه ها می رفت و برمی گشت
دره ها پر می شد از تکرار نام تو
چشمه ها سرمی زد از اوج کلام تو

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 4:54

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی