display result search
منو

گلزار عمر

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 46 دریافت شده
ترانه پاپ
بر من مخند ای تازه گل
من برگ طوفان دیده‌ ام
من چون تو در گلزار او
فیض بهاران دیده‌ ام
بر من مخند ای نوجوان
در این غروب زندگی
من چون تو دیدم در جهان
ایام خوب زندگی
که داند آن گنجه نهفته
وفا کند شبی را
این چهره چو گل شکفته
تاب آورد تبی را
زندگی چهره ای دارد فریبا
گه خوش و گه غمین
زشت است و زیبا
ای دل به جز مهر و وفا
جز نقش نیکویی ز ما بر جا نماند
جز نام و یادی در جهان
در سینه صاحبدالان از ما نماند
بس بلبل صاحب سخن
آزرده شد در این چمن
غم نامه ای خواند از خزان
در گوش یاس و نسترن
که داند آن گنج نهفته
وفا کند شبی را
این چهره چو گل شکفته
تاب آورد تبی را
زندگی چهر ای دارد فریبا
گه خوش و گه غمین
زشت است و زیبا


آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 5:35

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی