display result search
منو

لحظه لبخند

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 21 دریافت شده
تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی
خاک در اندیشه ی باران نبود
هیچ نشانی ز بهاران نبود
بال و پر چلچله ها بسته بود
پنجره ی باغ خدا بسته بود
شهر اگر تیره و تاریک بود
لحظه ی لبخند تو نزدیک بود
باغچه ها شور شکفتن نداشت
فتنه چنان بود که گفتن نداشت
تیره شبی نیک امیدآفرین
چشم به راه تو زمان و زمین
آمدی و زمزمه آغاز شد
روزنه ای رو به خدا باز شد
آمدی و شهر پر از خنده شد
بوی گل سرخ پراکنده شد

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 2:20

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی