display result search
منو

پیمان عشق

 • 13 قطعه
 • 0':46" مدت زمان
 • 1 دریافت شده
تنظیم و بازنوازی چند تصنیف از محمد علی امیر جاهد توسط سجاد پورقناد

آهنگ ها

 • عنوان
  زمان
 • 3:21
 • 4:55
  آواز اصفهان (حافظ) گر می فروش حاجت رندان روا كند ایزد گنه ببخشد و دفع بلا كند مطرب بساز عود كه كس بی اجل نمرد وانكو نه این ترانه سراید خطا كند ما را كه درد عشق بلای خمار كشت یا وصل دوست یا می صافی دوا كند
 • 4:41
  حقا كزین غمان برسد مژده امان گر سالكی به عهد امنت وفا كند جان رفت در سر می و حافظ به عشق سوخت عیسی دمی كجاست كه احیای ما كند (حافظ) به پای خویشتن آیند عاشقان به كمندت كه هر كه را تو بگیری ز خویشتن برهانی من ای صبا ره رفتن به كوی دوست ندانم تو میروی به سلامت سلام ما برسانی (سعدی)
 • 3:38
  پیمان عشق پیمان عشق پیوند جان درمان عشق با هر كه بستی فارغ نشستی آخر شكستی پیمان عشق كو آنكه میگفت با شور و مستی تنها تو هستی درمان عشق ای عشق من آرام جان نیروی تن افتاده ای گل با اشك بلبل نقش جمالت در دام گل مدهوش و مستی هر دم بدستی در گردشستی حیف از تو گل ای دلبر آلوده بر معشوق از عشق بیخبر هان پرده برگیر از چشم هوش در گوش جان بنشان این سروش عشق جلوه اسرار نهانیست زین طرفه تر عشق آتش آب زندگانیست در عشق تو كو این اثر ای فتنه جو ای عشوه گر (محمدعلی امیر جاهد)
 • 6:05
  ادامه آواز اصفهان (مولانا) ای دل شكایتها مكن تا نشنود دلدار من ای دل نمیترسی مگر از یار بی زنهار من ای دل مرو در خون من در اشك چون جیحون من نشنیده ای شب تا سحر آن ناله های زار من گفتم امانم ده به جان خواهم كه باشی این زمان تو سر ده من سرگران ای ساقی خمار من
 • 2:31
  گفتا مباش اندر جهان تا روی من بینی عیان خواهی چنین گمشو چنان در نفی خود دان كار من گقتم منم در دام تو چون گم شوم بی جام تو بفروش یك جامم به جان وانگه ببین بازار من (مولانا)
 • 3:42
  ناله عشاق به هر انفس آفاق سینه كند تنگ شود طاقت دل طاق كه عاشق دل دنیاست نه دنیا دل عشاق دل دریچه الهام آسمانیست عشق و الهام جان را روشن آشیانیست گر ز لعل خون آشامی یا به طعنه ناكامی دل شود پریشان صرصر جنون انگیزد آشیانه بر هم ریزد بگسلد رشته جان رشته جان اگر بگسست آدمی میدهد از دست هر چه در جهان هست یا كمال این عاشق مهجور یا جمال آن لعبت سرمست پس تو تا توانی ای جان دل به دست آر در دیار خود دلهایی خسته مگذار كز جان و دلم كو جز لخته خون ور آب و گلم كو جز عشق و جنون نااهلان زبانم نزنند كین طبعیست مدام زاهل جنون غافل مشو ای صنما به خدا ز حال شوریده دلان با ما مكن این همه جور و جفا حذر كن ار آتش دل و سوزش جان بیا و مشكن پیمان (محمدعلی امیر جاهد)
 • 4:27
  امان ز هجر رخ یار فغان ز دوری نگار كه آتشیست جان را حكایتیست آنرا خزان چو آمد به چمن پرید رنگ گل من جدا شد از دست نسیم ز شاخه آن غنچه دهن بیا تو ای باغبان بنال از این آسمان كه حاصل عمر تو رود به باد خزان شب تا سحر از دیده گل دیده نبستی وز دیدن بوییدن گل هیچ نخستی اینك كه شده بزم تو بی لاله و خاموش دیوانه دگر زنده بگو بهر چه هستی گیرم كه دوباره شد بهاری دیدی تو صغای لاله زاری اما نشده هنوز سرمست كه از بوی فراغ خماری آه كه از سوزش دل میگزم انگشت وای كه در هجر تو این زندگیم كشت یا بده چو اسكندر ز لب آب حیاتم یا زنده به گورم كن تو در معبد رزتشت بیا به دلخواه رقیب ای صنم ببر به یك بوسه توان از تنم بگو كه ای جاهد دل ریش مكن ناله از این بیش كه جز طعنه نبینی ای خدا ز معشوق جفا كیش محمدعلی امیر جاهد
 • 5:44
  آواز ابوعطا (وحشی بافقی) چه خوش بودی دلا گر روی او هرگز نمیدیدی جفاهای چنین كز خوی او هرگز نمیدیدی بدین بدحالی افكندی مرا ای چشم بد آخر چه بودی گر رخ زیبای او هرگز نمیدیدی
 • 4:14
  منه به دل عقده كین كمین دلها منشین كه دل به شور و نواست شكستن دل جفاست شكست هم خانه ای شكست خانه خداست بیا كه دل خانه توست سرای شاهانه توست تورا چنین خانه عشقی كجاست كه هر چه ویران كنی از نو بپاست كنون كه با غمزه شدی ماه دل یار هوادار و هواخواه دل حذر كن از آه شبانگاه دل ناله شور افكن و جانكاه دل كه دهد خارا را سپه دارا را به مصافی شكست ز خدایان عشق به بر شیرین خسرو دل هركه هست دلدار زنهار همه در بند هوای دل توست هشدار ای یار دل ما عقده گشای دل توست هان رحمتی شفقتی رافتی هان كوششی جوششی الفقی كه توان بر دوزی هله با پیروزی به تن آن پیرهن كه به طول هجران شده چاك و دیگر نبرازد به تن شعله شمعی كه در این محفل است در مثل عشق زبان دل است جاهد بیهوده مزن بال و پر كشتن این شمع بسی مشكل است محمدعلی امیر جاهد
 • 5:21
  آواز دشتی (سیمین بهبهانی) بگذار كه در حسرت دیدار بمیرم در حسرت دیدار تو بگذار بمیرم دشوار بود مردن روی تو ندیدن بگذار به دلخواه تو دشوار بمیرم بگذار كه چون شمع كنم پیكر خود آب در بستر اشك افتم و ناچار بمیرم تا بوده ام ای دوست وفادار تو بودم بگذار بدانگونه وفادار بمیرم
 • 4:34
  تا من آن نرگس مست تو دیدم دین و دل دادم ومهرت خریدم ترسم از آنكه وفایت نبینم بس جفا دیدم محنت كشیدم آه ز بیداد تو ای دلبر طناز دهان غنچه كن باز ناسزایی بگو تا بگویم كه من چون شنیدم جام زهر از لب تو نوش داروست ناسزا از لب تو طیبات است گر بمیرم تو به مرگم بگریی نوشم آن قطره آب حیات است آه كه عشق تو به جانم شرر افكند میدهدم پند دل از عشق همی جان از آتش كه با جان خریدم محمدعلی امیر جاهد
 • 0:46
  دل من از هجر تو خون شد برده فراقت تاب و توانم قطره قطره دل از دیده برون شد عشق تو كرد رسوای جهانم نكشم پا از كویت نپوشم چشم از رویت مدام از حسرت وصالت در آه و فغانم دلبر بی مهر و سست پیمانم زآتش عشقت میسوزد جانم كشته جور توام من به ناكامی دانم دگر ز كشته خود نبری نامی محمدعلی امیر جاهد

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی