display result search
منو

مویه

  • 1 قطعه
  • 3':33" مدت زمان
  • 89 دریافت شده
ترانه ی پاپ با مضمون محرم
شب اندوه بود و خیمه خاموش
زنی در ماتم مردان ، سیه پوش
صدایش ناله را فریاد می کرد
سرشکش شکوه از بیداد می کرد
ز بس تا دیده اش نقش جنون دید
به روزی نیزه سرها را به خون دید
شد آن رازی که دریا در دلش بود
همان موجی که صحرا ساحلش بود
ز سوز سینه در خود مویه می کرد
نهانی با خدا واگویه می کرد
بهارم در دل پاییز مرده است
گل گم کرده ام را باد برده است
شب اندوه بود و خیمه خاموش
زنی در ماتم مردان ، سیه پوش
صدایش ناله را فریاد می کرد
سرشکش شکوه از بیداد می کرد

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 3:33

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی