display result search
منو

نرگس مست

 • 9 قطعه
 • 4':28" مدت زمان
 • 8170 دریافت شده
نرگس مست نام یک آلبوم موسیقی به آهنگسازی و خوانندگی حسام الدین سراج است که دارای 8 تراک است.
تار: جلیل شهناز، نی: بهزاد فروهری، کمانچه: هادی منتظری، عود: محمد فیروزی، سه تار: علی قورچیان، تنبک: مهرداد اعرابی، دف: مسعود حبیبی

آهنگ ها

 • عنوان
  زمان
 • 8:52
  سحرگاهان كه مخمور شبانه گرفتم باده با چنگ و چغانه نهادم عقل را ره توشه از می ز شهر هستیش كردم روانه ز ساقی كمان ابرو شنیدم كه ای تیر ملامت را نشانه ندیم و مطرب و ساقی همه اوست خیال آب و گل در ره بهانه بده كشتی می تا خوش برانیم از این دریای ناپیداكرانه كه بندد طرف وصل از حسن شاهی كه با خود عشق بازد جاودانه وجود ما معماییست حافظ كه تحقیقش فسون است و فسانه حافظ
 • 4:19
  تار: جلیل شهناز تنبك: مهرداد اعرابی
 • 16:12
  ما در ره عشق تو اسیران بلاییم كس نیست چنین عاشق بیچاره كه ماییم بر ما نظری كن كه درین شهر غریبیم بر ما كرمی كن كه در این شهر گداییم نه اهل صلاحیم و نه مستان خرابیم اینجا نه و آنجا نه چه قومیم و كجاییم حلاج و شانیم كه از دار نترسیم مجنون صفتانیم كه در عشق خداییم ما را به تو سری ست كه كس محرم آن نیست گر سر برود سر تو با كس نگشاییم ما را نه غم دوزخ و نی حرص بهشت است بردار ز رخ پرده كه مشتاق لقاییم ترسیدن ما چونكه هم از بیم بلا بود اكنون ز چه ترسیم كه در عین بلاییم دریاب دل شمس خدا مفتخر تبریز رحم آر كه ما سوخته داغ خداییم پرسید یكی كه عاشقی چیست گفتم كه مپرس از این معانی آنگه كه چو من شوی ببینی آنگه كه بخواندت به خوانی مولوی
 • 8:22
  مرا چشمیست خون افشان ز دست آن كمان ابرو جهان بس فتنه خواهد دید از آن چشم و از آن ابرو تو كافردل نمی‌بندی نقاب زلف و می‌ترسم كه محرابم بگرداند خم آن دلستان ابرو دعای صبح و آه شب كلید گنج مقصود است بدین راه و روش می‌رو كه با دلدار پیوندی در این بازار اگر سودیست با درویش خرسند است خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی حافظ
 • 2:05
  تنظیم كننده: جلال ذوالفنون عود: محمد فیروزی سه تار: علی قورچیان تنبك: مهرداد اعرابی فرد
 • 8:06
  گفت معشوقی به عاشق كای فتی تو به غربت دیده‌ای بس شهرها پس كدامین شهر ز آنها خوشترست گفت آن شهری كه در وی دلبرست هر كجا كه یوسفی باشد چو ماه جنتست ارچه كه باشد قعر چاه با تو دوزخ جنت است، ای جانفزا با تو زندان گلشن است، ای دلربا هر كجا تو با منی من خوشدلم گر بود در قعر چاهی منزلم مولوی
 • 7:53
  به تیغم گر كشد دستش نگیرم وگر تیرم زند منت پذیرم كمان ابرویت را گو بزن تیر كه پیش دست و بازویت بمیرم حافظ نگارینا دل و جانم ته داری همه پیدا و پـنهانـم ته داری نمیدانم كه این درد از كه گیرم همین دانم كه درمانم ته داری نمی دونم دلم دیونه كیست كجا آواره و در خونه كیست نمی دونم دل سر گشته مو اسیر نرگس و مستونه كیست باباطاهر
 • 6:43
  مرحبا ای پیك مشتاقان بده پیغام دوست تا كنم جان از سر رغبت فدای نام دوست سر ز مستی برنگیرد تا به صبح روز حشر هر كه چون من در ازل یك جرعه خورد از جام دوست میل من سوی وصال و قصد او سوی فراق ترك كام خود گرفتم تا برآید كام دوست زلف او دام است و خالش دانه آن دام و من بر امید دانه‌ای افتاده‌ام در دام دوست حافظ
 • 4:28
  دل می‌رود ز دستم صاحب دلان خدا را دردا كه راز پنهان خواهد شد آشكارا كشتی نشستگانیم ای باد شرطه برخیز باشد كه بازبینم دیدار آشنا را ای صاحب كرامت شكرانه سلامت روزی تفقدی كن درویش بی‌نوا را حافظ

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی