display result search
منو

نماز

  • 2 قطعه
  • مدت زمان
  • 126 دریافت شده
تصنیفی با خوانندگی بهرام گودرزی و آهنگسازی حسین یوسف‌زمانی و شعری از رضا حاج‌حنیفه
رسته شد زمان از کمند شب
آسمان وارهید از گزند شب
در شد از نیام تیغ روزگار
روز روشن رها شد ز بند شب
سپیده دم شد پیدا از افق ها
رسد به گوش بانگ گلدسته ها
نماز راز شد آغاز برگشا باز به روی روز چشمان خسته را
از شب بیزاریم به روز ایمان داریم
خوشا این بیداری از جا برخیز
به پیکر از خاکیم به دل از افلاکیم
رها شو در پاکی از خویش بگریز
چگویمت من چون کن هوا ز دل بیرون کن
وضو به اشک و خون کن نیایش بی چون کن
قیامی ایمانی عروجی عرفانی
فرو بشکن سکوت شوم شیطانی

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی