display result search
منو

پرچم

  • 2 قطعه
  • مدت زمان
  • 281 دریافت شده
سرود در وصف پرچم و بی کلام همین قطعه
ای فرازد سبز و دل مثل سپیده پای در خون پرچم من
ای که از مهر فلک فر و شکوهت آمد افسون پرچم من
در میان سینه‌ ات نام خدا رمز بقایت
می‌ درخشد جاودان باشد تو را حافظ خدایت
عشق تو باشد عجین با خون خلق میهن من
از شکوه جنبشد گردد گریزان دشمن من
از برای حفظ تو رزم آوران در خون فتادند
بهر تو دادند جان اما تو را از کف ندادند
تا جهان باشد بمانی جاودان ای مرز ایران
پرچمت افراشته بر آسمان با لطف یزدان

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 4:43
  • 2:56

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی