display result search
منو

جشن گل ها

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 66 دریافت شده
تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی در وصف عید نوروز و فصل بهار.
در این اجرا از گروه کر هم استفاده شده است.
جهان زیبا شد بلبل چمن‌آرا شد
در ایران جشن گل‌ها ز نو برپا شد
نوروز آمد هم خنده ی وی هم نغمه ی نی
گوید که چه پیروز آمد
پیروز آمد جانانه ی من در خانه ی من
فرخنده چو نوروز آمد
ای گل از گل ها تازه تری
در صحن چمن بس جلوه گری ها داری
با خار ای گل کی هم نفسی
چون بوی گلی در سینه ی گل جا داری
هم دردی و هم درمانی
هم وصلی و هم هجرانی
عشق و امید دل و جانی
دل مهر و وفا می خواهد
دیوانه چه ها می خواهد
دردت را دانم که نداتی
داری گل و می را با هم
من از تو گل و می خواهم
گیراتر از خواب بهاری
دل در تو وفا می جوید
غافل که خطا می جوید
می خواهد آن را که ندانی
بردی تو صفای گل ها
باز آ که به پای گل ها
سر بر دامانت بگذارم
سیر چمن از سر گیرم
با بوی تو ساغر گیرم
رویت باشد صبح بهارم

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 5:00

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی