display result search
منو

فلسطین

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 79 دریافت شده
سرود به مناسبت فرا رسیدن روز قدس
خیزید ای رزم‌آوران گاه ستیز است    
هنگام یاری کردن قدس عزیز است    
خیزید ای نام آوران گاه رحیل است    
تیغ فلق در دست و خضر ره دلیل است    
خیزید ای دریادلان چابک‌ سواران    
رزم‌آوران شیر اوژنان خنجرگذاران
بازو در این پیکار چون آرش گشایید
بر قلب خصم خیره سر آتش گشایید
ای قدس ای آزرده از تیغ شقاوت
وی نای تو مجروح از چنگ قساوت
ای زخم ها از خنجر بیداد خورده
ای دل درون سینه ات از رنج مرده
بار دگر ما قلعه خیبر بگیریم
از مرحبان کفر آیین سر بگیریم
سازیم بر اهریمنان آن خطه را تنگ
شوییم از دامان تو این لکه ننگ
بر خصم دون چون شام تاریک است آن روز
ای قدس باور کن که نزدیک است آن روز

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 3:22

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی