display result search
منو

سخن عدل

  • 1 قطعه
  • 4':21" مدت زمان
  • 34 دریافت شده
ترانه ساخته ی محمدجواد سام نژاد
منتظر میمانم مثل آن دشت پر از خواهش آب
که تو را چشمه ی جوشان صفا میداند
منتظر میمانم که با یاد تو ای مهر نهان
منجی عالم و امید جهان
از خودم دور شوم برخیزم
با ستم در همه آفاق جهان بستیزم
و جهان خواهد دید چه شکوهی دارد
لحظه ی آمدن مرد بزرگ توحید
بعد از آن روز پر از شور و امید
بعد از آن روز سپید
چشمه ها پر آب است
همه از عدل سخن میگویند
عرصه ی پاک زمین پر حاصل
میرود ابر پر از فتنه و غم
نوبت مهتاب است

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 4:21

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی