display result search
منو

زندگی

  • 1 قطعه
  • 3':45" مدت زمان
  • 59 دریافت شده
سرود با صدای مهدی سپهر باموضوع همیاری
با شماییم ای عزیزان با شما
ای شما را سینه با درد آشنا
ای شما را دست های گرم گرم
ای شما با مردم مرد آشنا
من به لبخند شما دارم نیاز
من به پیوند شما دارم امید
این منم مشتاق دیدار شما
از شما دارم امید بازی
رو به نیروی تبسم آورید
آشنایی میوه ی لبخندها
مهرورزان مهربانی پرورند
زندگی آمیزه پیوند ماست
رشته ها ای رشته ها یکتا شوید
قطره ها ای قطره ها دریا شوید
دست هم گیریم ای جوبارها
تا چو رودی راهی دریا شویم
این سر انگشتان ما مشکل گشاست
وقت همکاری برای زندگیست
چشم یاری وطن دارد وطن
روز ، روز یاری و سازندگیست

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 3:45

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی