display result search
منو

فروغ مهر

  • 1 قطعه
  • 4':47" مدت زمان
  • 49 دریافت شده
تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی در وصف وطن
ای ز عشق تو روح و جان من
ای فدای تو هردو جان و تن
بهر فر تو ز سر بگذرم همی
تا توجاودان مانی ای وطن
قامتت سروسان سرفراز و پایدار
نام تو در جهان سربلند و برقرار
خفته در دامنت شیرهای بیشه زار
پیش تو دشمنت هرزمان زبون و خار
ایران ای فروغ مهر تو چراغ جان
بشکفد مهر تو چو گل میان باغ جان
ای خاک دردآیین من ای خسته از دردی کهن
بر تو می خوانم کوته ز تو دست ستم
دور از تو باد و درد و غم جانان ایران من
نام والای تو همچو کوه سربلند
خاک در زای تو بی بلا و بی گزند
خون پاکم به عشق تو ز دل بجوشد
از وجودم طنین مهر تو خروشد
ای شکوهت بود همیشه جاودانه
ای فروغت چو آسمان بیکرانه
در دره تو بگذرم ز جان ای وطن

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 4:47

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی