display result search
منو

مرز نگاه

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 17 دریافت شده
ترانه ی پاپ
مرز نگاه ما از خود فراتر بود
فریادمان آن روز الله اکبر بود
این انتخاب ماست باهم در این راهیم
تا دیدن خورشید همراه با ماهیم
خون بود و مجنون بود حق بود و باور بود
از خون عاشق ها این چفیه ها تر بود
این گام اول بود دل بود و دلبر بود
در راه آزادی سر بود و سنگر بود
آبادی این خاک میدان دیگر شد
حالا نهال عشق سروی تناور شد
هرشهر خرمشهر هر میز سنگر شد
خط مقدم ها، خط های دفتر شد
مرز نگاه ما از خود فراتر بود
فریادمان آن روز الله اکبر بود
این انتخاب ماست با هم در این راهیم
تا دیدن خورشید همراه با ماهیم
این گام اول بود مقصد فراتر بود
این گام آغاز یک گام دیگر بود
با ما امیر ما از صبح فردا خواند
از پرچمی زیبا بر بام دنیا خواند
از رونق نان و ایمان مردم گفت
از امتداد راه از گام دوم گفت

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 3:37

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی