display result search
منو

نیلوفر آبی

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 48 دریافت شده
ترانه ی پاپ با مضمون خرمشهر
تا خواب اون نیلوفر آبی
یک عده بی نام و نشون رفتن
دل می برن از هرچه بودن ها
از روی دنیا چشم می بستن
با کوله باری می شه راهی تا
جایی که عشق با شوق می بارید
در حسرت اون اوج پروازه
با بالی که رو شونه هاش خندید
یه کاسه آب تو دست مادر موند
سرگرم سیب سرخ دنیاشه
بال و پر فرزندشو بویید
یک آسمون غم توی چشماشه
خرمشهر داغ شقایق دید
اینجا دلا روشن تر از آبند
ایران پر از نخلای بی سر شد
اینجا پرستوها نمی خوابند
روی زمین پر می شه از لاله
خم می شه مادر روی سجاده
تعبیر خواب هرشبش این بود
بوی شهادت می ده این جاد ه

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی