display result search
منو

ماه غریبستان

 • 16 قطعه
 • 1':56" مدت زمان
 • 6 دریافت شده
موسیقی پاپ و موسیقی دستگاهی
نوازنده ی تار : شهریار فریوسفی
نوازنده ی نی : حسن ناهید
نوازنده ی کمانچه : اردشیر کامکار
نوازنده ی قانون : پریچهر خواجه
نوازنده ی سه تار : آریا عظیمی نژاد
نوازنده ی تار : سیامک نعمت ناصر

آهنگ ها

 • عنوان
  زمان
 • 3:13
  دیده بگشا ای به شهد مرگ نوشینت رضا دیده بگشا بر عدم ای مستی هستی فزا دیده بگشا ای پس از سوالقضا حسن القضا دیده بگشا از كَرَم ، رنجور در دستان علی بحر مروارید غم ، گنجورِ مردستان علی دیده بگشا رنج انسان بین و سیل اشك وآه كبر پستان بین و جام جهل و فرجام گناه تیر و تركش ، خون و آتش ، خشم سركش ، بیم چاه دیده بگشا بر ستم ، در این فریبستان علی شمع شب های دژم ماه غریبستان علی دیده بگشا نقش انسان ماند با جامی تهی سوخت لاله ، مرد لیلی ، خشك شد سرو سهی ز آگهی مان جهل ماند و جهل ماند از آگهی دیده بگشا ای صنم ای ساقی مستان ، علی تیره از بیش و كم ، آیینه ی هستان ، علی علی معلم دامغانی
 • 5:43
  آهنگساز : علیرضا كهن دیری شاعر : محمد اصفهانی دیده بگشا ای به شهد مرگ نوشینت رضا دیده بگشا بر عدم ای مستی هستی فزا دیده بگشا ای پس از سوالقضا حسن القضا دیده بگشا از كَرَم ، رنجور در دستان علی بحر مروارید غم ، گنجورِ مردستان علی دیده بگشا رنج انسان بین و سیل اشك و آه كبر پستان بین و جام جهل و فرجام گناه تیر و تركش ، خون و آتش ، خشم سركش ، بیم چاه دیده بگشا بر ستم ، در این فریبستان علی شمع شب های دژم ماه غریبستان علی دیده بگشا نقش انسان ماند با جامی تهی سوخت لاله ، مرد لیلی ، خشك شد سرو سهی ز آگهی مان جهل ماند و جهل ماند از آگهی دیده بگشا ای صنم ای ساقی مستان ، علی تیره از بیش و كم ، آیینه ی هستان ، علی علی معلم دامغانی
 • 6:51
  آهنگساز : شهریار فریوسفی شاعر : محمدحسین شهریار در این ترانه از گروه كر استفاده شده است. علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را كه به ماسوا فكندی همه سایه‌ی هما را دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین به علی شناختم من به خدا قسم خدا را ( ناشناسی كه به تاریكی شب می برد شام یتیمان عرب پادشاهی كه به شب برقه پوش می كشد بار گدایان به دوش ) به خدا كه در دو عالم اثر از فنا نماند چو علی گرفته باشد سر چشمه‌ی بقا را برو ای گدای مسكین در خانه‌ی علی زن كه نگین پادشاهی دهد از كرم گدا را ( در جهانی همه شور و همه شر یا علی بشر كیف بشر شبروان مست ولای تو علی جان عالم به فدای تو علی )
 • 1:29
  آهنگساز : علیرضا كهن دیری شاعر : ابوسعید ابوالخیر یك چشم ترم در غم دلدار گریست چشم دگرم حسود بود و نگریست چون روز وصال آمد ، او را بستم گفتم نَگریستی ، نباید نِگریست
 • 4:31
  آهنگساز : علیرضا كهن دیری شاعر : مولوی تا من بدیدم روی تو ای ماه و شمع روشنم هر جا نشینم خرمم هر جا روم در گلشنم من آفتاب انورم خوش پرده‌ها را بردرم من نوبهارم آمدم تا خارها را بركنم تو عشق زیبای منی ، هم من تو ام هم تو منی خشمین تویی راضی تویی هم شادی و هم درد و غم لطف تو صادق می شود جان من عاشق می شود بر قهر صادق می شود چون روشنایی بر ظَلَم گویم سخن را باز گو مردی كرم ز آغاز گو هین بی ملولی شرح كن من سخت كند و كودنم گوید كه آن گوش گران بهتر ز هوش دیگران صد فضل دارد این بر آن كان جا هوا این جا منم رو رو كه صاحب دولتی جان حیات و عشرتی رضوان و حور و جنتی زیرا گرفتی دامنم هم كوه و هم عنقا تویی هم عروه الوثقی تویی هم آب و هم سقا تویی هم باغ و سرو و سوسنم
 • 7:25
  آهنگساز : فریدون شهبازیان شاعر : هوشنگ ابتهاج نامدگان و رفتگان ، از دو كرانه ی زمان سوی تو می دوند ، هان ای تو همیشه در میان آه كه می زند برون ، از سر و سینه موج خون من چه كنم كه از درون دست تو می كشد كمان پیش وجودت از عدم زنده و مرده را چه غم ؟ كز نفس تو دم به دم می شنویم بوی جان پیش تو ، جامه در برم نعره زند كه بر درم آمدمت كه بنگرم گریه نمی دهد امان ای گل بوستان سرا از پس پرده ها در آ بوی تو می كشد مرا وقت سحر به بوستان هرچه به گریه خویشتن ، می نگرم در این چمن آینه ی ضمیر من ، جز تو نمی دهد نشان
 • 2:45
  آهنگساز : محمد حقیقی
 • 0:37
 • 4:45
  آهنگساز : محمد حقیقی شاعر : مولوی و علی معلم دامغانی پوشیده چون جان می روی هردم میان جان من چون می روی بی‌من مرو ای جان جان بی‌تن مرو از چشم من بیرون مشو ای شعله ی تابان من هفت آسمان را بردرم وز هفت دریا بگذرم چون دلبرانه بنگری در جان سرگردان من ( ای مانده در هجران مرا زارم بكش حیران مرا سرمست و خندان از در آ ای یوسفی كنعان من ای شیر خدا ، شمس الضحی شه من ای بحر وفا ، بدرالدجا مه من ای ماهم علی شاهم علی ، علی جان ای پیرم علی ، میرم علی ، علی جان ) رندان سلامت می كنند جان را غلامت می كنند مستی ز جامت می كنند مستان سلامت می كنند غوغای روحانی نگر ، سیلاب طولانی نگر خورشید ربانی نگر ، مستان سلامت می كنند
 • 1:43
  آهنگساز : محمد حقیقی
 • 6:15
  آهنگساز : مجید اخشابی شاعر : پرویز بیگی حبیب آبادی و علی معلم دامغانی در اجرای این ترانه ، از گروه كر هم استفاده شده است . علی را وصف در باور نیاید زبان هرگز ز وصفش بر نیاید علی در آستین دست خدا داشت قدم در آستان كبریا داشت علی سوز و گدازی جاودانه است علی را زو نیازی عاشقانه است دل دریایی اش ، دریای خون بود ز خون با و بهارش لاله گون بود علی با درد غربت آشنا بود علی تنهاترین مرد خدا بود نوای عشق از نای علی بود اذان سرخ آوای علی بود علی را قدر پیغمبر شناسد كه هركس خویش را بهتر شناسد دل ز عشق تو دریا شد ، یا علی جان ز شوق تو شیدا شد ، یا علی ما به عند تو پابندیم یا علی تا به مهر تو پیوندیم یا علی یا علی ، قبله ی عاشقان ، یا علی
 • 2:49
  آهنگساز : محمد حقیقی
 • 7:22
  آهنگساز : محمد حقیقی
 • 5:45
  آهنگساز : علیرضا كهن دیری
 • 4:32
  آهنگساز : علیرضا كهن دیری
 • 1:56
  نوازنده ی تار : شهریار فریوسفی و سیامك نعمت ناصر

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی