display result search
منو

در انتهای شب

  • 1 قطعه
  • 4':50" مدت زمان
  • 1084 دریافت شده
ترانه با صدای افشین سپهر
تازه تر از ترانه ام یکی صدام نمیکنه
ازین سکوت دم به دم یکی جدام نمیکنه
لبالب از پرنده ام پر از نیاز پر زدن
پر از پریدنم ولی یکی رهام نمیکنه
پر از شبم پر از سکوت پر از نیاز و گفتگو
هزار و یک شبم ولی یکی نمیشه قصه گو
یکی نمیشه همصدا یکی نمیشه همنفس
یکی نمیگه خنده خوش یکی نمیگه گریه بس
یکی نمیگه یک نفس نگفته هاشو بشنوم
تو کوچه کوچه ی دلم صدای پاشو بشنوم
یکی نمیگه سر کنم شبم رو با ترانه هاش
ستاره ها رو بشمرم به پای عاشقانه هاش
یکی نمیگه بغضشو طراوت غزل کنم
ترانه های تلخشو لبالب از عسل کنم
یکی نگفت یکی نشد یکی نبود یکی ندید
ستاره سر نزد ولی شبم به انتها رسید
یکی نمیگه یک نفس نگفته هاشو بشنوم
تو کوچه کوچه ی دلم صدای پاشو بشنوم
یکی نمیگه سر کنم شبم رو با ترانه هاش
ستاره ها رو بشمرم به پای عاشقانه هاش
یکی نمیگه بغضشو طراوت غزل کنم
ترانه های تلخشو لبالب از عسل کنم
یکی نگفت یکی نشد یکی نبود یکی ندید
ستاره سر نزد ولی شبم به انتها رسید

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی