ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

صدای موسیقی ایران

انتخابی دیگر

  • 1 قطعه
  • 4':21" مدت زمان
  • 8 دریافت شده

درباره

هموطن یكبار دیگر ریشه در تكریم بودن
گل بی افشان میهن ات را در صف دریا سرودن
باید كه رای من و تو دریا به دریا خروشد
باید كه از چشم دشمن طوفان حسرت بجوشد
رای تو اندیشه تو میثاق با فجر نور ات
دشمن گریزان شده از باور شور و غرور ات
برخیز تا آسمان ات یك صبح نو بر ببارد
بر خاك ایران دوباره عطر سنوبر ببارد
یك آسمان لاله خفته در سینه خاك ایران
رای من و تو گواه معراج سرخ شهیدان
یك انتخاب دوباره با همتی بی نهایت
پیمان یاران عاشق با آسمان ولایت

آهنگ ها

اطلاعات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر موسیقی

آلبوم ها