ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

صدای موسیقی ایران

برگزیده گلهای رنگارنگ برنامه شماره 325

  • 1 قطعه
  • 26':40" مدت زمان
  • 44 دریافت شده

درباره

ز آب چشم من گل شد، براه عشق، منزلها
ندانم تا چه گلها بشكفد آخر ازین گلها؟
شكستی عهد و بر دلهای غمگین سوختی داغی
زهی داغی كه تا روز قیامت ماند بر دلها!
ز توفان سرشك خود بگردابی گرفتارم
كه عمر نوح اگر یابم نبینم روی ساحلها
هلالی چون حریف بزم رندان شد بخوان، مطرب:
«الا یا ایها الساقی، ادر كاسا ونا ولها»
هلالی جغتایی


الا یا ایها الساقی ادر كاسا و ناولها
كه عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشكل‌ ها
به بوی نافه‌ای كاخر صبا زان طره بگشاید
ز تاب جعد مشكینش چه خون افتاد در دل‌ ها
مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم
جرس فریاد می‌دارد كه بربندید محمل‌ ها
شب تاریك و بیم موج و گردابی چنین هایل
كجا دانند حال ما سبكباران ساحل‌ ها
به می سجاده رنگین كن گرت پیر مغان گوید
كه سالك بی‌خبر نبود ز راه و رسم منزل‌ ها
حافظ

آهنگ ها

اطلاعات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر موسیقی

آلبوم‌هایی از همین سبک

آلبوم ها