ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

صدای موسیقی ایران

زهی عشق

  • 1 قطعه
  • 7':24" مدت زمان
  • 180 دریافت شده

درباره

زهی عشق زهی عشق كه ما راست خدایا
چه نغزست و چه خوبست و چه زیباست خدایا
چه گرمیم چه گرمیم از این عشق چو خورشید
چه پنهان و چه پنهان و چه پیداست خدایا
زهی ماه زهی ماه زهی باده همراه
كه جان را و جهان را بیاراست خدایا
زهی شور زهی شور كه انگیخته عالم
زهی كار زهی بار كه آن جاست خدایا
فتادیم فتادیم بدان سان كه نخیزیم
ندانیم ندانیم چه غوغاست خدایا
نه دامیست نه زنجیر همه بسته چراییم
چه بندست چه زنجیر كه برپاست خدایا
چه نقشیست چه نقشیست در این تابه دل‌ها
غریبست غریبست ز بالاست خدایا

آهنگ ها

  • عنوان
    طول قطعه
    تعداد پخش

اطلاعات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر موسیقی

آلبوم‌هایی از همین سبک

آلبوم ها