ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

صدای موسیقی ایران

سلسله موی دوست

  • 1 قطعه
  • 6':23" مدت زمان
  • 108 دریافت شده

درباره

سلسلهٔ موی دوست حلقه دام بلاست
هر كه در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست
گر بزنندم به تیغ در نظرش بی‌دریغ
دیدن او یك نظر صد چو منش خونبهاست
مالك ملك وجود حاكم رد و قبول
هر چه كند جور نیست ور تو بنالی جفاست
گر برود جان ما در طلب وصل دوست
حیف نباشد كه دوست دوست‌تر از جان ماست
تیغ برآر از نیام زهر برافكن به جام
كز قبل ما قبول وز طرف ما رضاست
گر بنوازی به لطف ور بگدازی به قهر
حكم تو بر من روان زجر تو بر من رواست
هر كه به جور رقیب یا به جفای حبیب
عهد فرامش كند مدعی بی‌ وفاست
سعدی از اخلاق دوست هر چه برآید نكوست
گو همه دشنام گو كز لب شیرین دعاست

آهنگ ها

اطلاعات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر موسیقی

آلبوم‌هایی از همین سبک

آلبوم ها