ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

صدای موسیقی ایران

لطفهای عشق

  • 2 قطعه
  • 6':06" مدت زمان
  • 44 دریافت شده

درباره

كاشكی از غیر تو آگه نبودی جان من
خود ندانستی به جز تو جان معنی دان من
غیر رویت هر چه بینم نور چشمم كم شود
هر كسی را ره مده ای پرده مژگان من
سخت نازك گشت جانم از لطافت‌های عشق
دل نخواهم جان نخواهم آن من كو آن من
رو مگردان یك زمان از من كه تا از درد تو
چرخ را بر هم نسوزد دود آتشدان من
تا خموشم من ز گلزار تو ریحان می برم
چون بنالم عطر گیرد عالم از ریحان من
من كه باشم مر تو را من آنك تو نامم نهی
تو كی باشی مر مرا سلطان من سلطان من

آهنگ ها

اطلاعات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر موسیقی

آلبوم‌هایی از همین سبک

آلبوم ها