ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

صدای موسیقی ایران

باغ مهر

  • 2 قطعه
  • 4':21" مدت زمان
  • 21 دریافت شده

درباره


ز من رو مگردان نگارا
كه من بر نمیگردم از تو
كجا رو كنم گر برانی
شفای من و دردم از تو
دل آزرده هرگز نبودم
اگر سر به زانو گرفتم
كه در باغ مهرت شكفتم
كه با لطف تو خو گرفتم
اگر شانه زخمی اگر زیر بارم
به جز خود من از كس شكایت ندارم
گشودی هزاران گره از دل من
سپاس تو را كی توانم گذارم
به خود چون نظر می گشایم
به جز تیرگی ها نبینم
ولی دست تو برفروزد چراغ تو را نازنینم

آهنگ ها

اطلاعات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر موسیقی

آلبوم‌هایی از همین سبک

آلبوم ها