ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

صدای موسیقی ایران

نیایش

  • 1 قطعه
  • 6':04" مدت زمان
  • 219 دریافت شده

درباره

خداوندگارا نظر كن به جود
كه جرم آمد از بندگان در وجود
گناه آید از بنده ی خاكسار
به امید عفو خداوندگار
كریما به رزق تو پرورده‌ ایم
به انعام و لطف تو خو كرده‌ ایم
عزیزی و خواری تو بخشی و بس
عزیز تو خواری نبیند ز كس
خدایا به عزت كه خوارم مكن
به ذل گنه شرمسارم مكن
مرا شرمساری ز روی تو بس
دگر شرمسارم مكن پیش كس
گرم بر سر افتد ز تو سایه‌ ای
سپهرم بود كم ترین پایه‌ ای
به لطفم بخوان و مران از درم
ندارد به جز آستانت سرم
به مردان راهت كه راهی بده
وز این دشمنانم پناهی بده
خدایا به ذات خداوندیت
به اوصاف بی مثل و مانندیت
به طاعات پیران آراسته
به صدق جوانان نوخاسته
كه ما را در آن ورطه ی یك نفس
ز ننگ دو گفتن به فریاد رس
بضاعت نیاوردم الا امید
خدایا ز عفوم مكن ناامید

آهنگ ها

  • عنوان
    طول قطعه
    تعداد پخش

اطلاعات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر موسیقی

آلبوم ها