ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

صدای موسیقی ایران

علی در محراب

  • 1 قطعه
  • 6':48" مدت زمان
  • 46 دریافت شده

درباره

متاب ای شبفروز امشب به روزن ها
رها كن رها كن شیر یزدان را یك امشب با خدا تنها
علی گرم مناجات است در محراب با یزدان
شنو گلبانگ تكبیر ملائك را ز ماذن ها
چو افتادست دمساز محمد را علی امشب
كه گاهی دوستان در حیرتند و گاه دشمن‌ها
تو گویی عزم دیدار خدا دارد علی امشب
كه حیرانند بر او مردمان از بام و برزن ها
علی با دوست در راز و نیاز و خیره چشم عشق
حدید دشمن دون در كمین او به مكن ها
به سنگ كین علی شیر خدا را كی توان آزرد؟
ندارد طاقت دست یداله را فلاخن ها
چرا آسمان امشب در سكوت است و علی گویا
كجا رفتتند ناطق ها چرا ماندند الكن ها؟
علی گرم مناجات است در محراب با یزدان
شنو گلبانگ تكبیر ملائك را ز مأذن ها

آهنگ ها

اطلاعات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر موسیقی

آلبوم ها