display result search
منو

حسین معصومی

  • 0 مجموعه ها
  • 20 بسته‌های موسیقی

زندگی نامه

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
عنوان شغلی : تهیه کننده رادیویی

تجربیات
تهیه کننده برنامه های میدانی افطار در سال های 90 و 92
تهیه کننده برنامه میدانی راه شب در استان خراسان رضوی
تهیه کننده برنامه میدانی راه شب در استان فارس
تهیه کننده برنامه میدانی راه شب در استان هرمزگان
تهیه کننده برنامه میدانی راه شب در استان گیلان
تهیه کننده برنامه میدانی به افق آفتاب در استان قم
تهیه کننده و سردبیر برنامه به افق آفتاب از سال 86 تاکنون
تهیه کننده و سردبیر برنامه راه شب ار سال 87 تاکنون
تهیه کننده و سردبیر ویژه برنامه سحرهای ماه مبارک رمضان از سال 89 تاکنون
تهیه کننده و سردبیر ویژه برنامه افطار در سال های 90 الی 93
تهیه کننده 40 ویژه برنامه نوای نینوا مسابقه تعزیه با حضور هشتاد گروه از تعزیه خوانان سراسر کشور
تهیه کننده ویژه برنامه اذانگاهی رحمت رحمان از سال86 الی 87
تهیه کننده ویژه برنامه اذانگاهی رحمت رحمان از سال 90 الی 93
تهیه کننده ویژه برنامه اذانگاهی نسیم رحمت از سال 90 الی 93
تهیه کننده ویژه برنامه راز روشنا از سال 90 الی 93
تهیه کننده ویژه برنامه های مختلف در رادیو ایران ....

کسب تندیس و لوح تقدیر،
عنوان اول برای برنامه » ایرانی آنلاین «
در جشنواره رادیو تلویزیون های آسیا، اقیانوسیه ABU در سال 2016
کسب تندیس و دیپلم افتخار، عنوان اول برای برنامه درخت زندگی در جشنواره بین المللی رادیو در بخش بین الملل
کسب عنوان اول برای برنامه قرعه عشق در جشنواره پیرغلامان حسینی در سال 94
کسب عنوان اول برای برنامه وصال حبیب در جشنواره پیرغلامان حسینی در سال 95
کسب عنوان اول برای برنامه نون مثل نویسنده در جشنواره کتاب و رسانه در
سال 95
کسب عنوان اول برای برنامه قنوت شکر در جشنواره داخلی رادیو 92
کسب عنوان اول برای برنامه والعصر در جشنواره داخلی رادیو 91
کسب عنوان اول برای برنامه نورباران در جشنواره داخلی رادیو 91

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

بسته‌های موسیقی

گالری تصاویر

صدای موسیقی