display result search
منو

مرتضی اسد امرجی

  • 0 مجموعه ها
  • 18 بسته‌های موسیقی

زندگی نامه

دانشجوی دکتری عمران- راه و ترابری دانشگاه تربیت مدرس (1392 به بعد)
تهیه کننده رادیو پیام از سال 1381تاکنون)
تهیه کننده رادیو آو ( ابتدای تأسیس تا کنون)
تهیه کننده رادیو فرهنگ ( از سال 1388 تا کنون)
تهیه کننده رادیو ورزش(1384)
تهیه کننده صدای آشنا(1384)
تهیه کننده رادیو گفتگو(1385 تا 1387)
تهیه کننده رادیو فصلی (1392)
تهیه کننده برتر جشنواره یازدهم صدا در بین کلیه شبکه های رادیویی ( برنامه های پخش بدلیل شیفت صبحگاهی رادیو پیام)
تهیه کننده برگزیده جشنوارد دوازدهم صدا ( رادیو پیام و آوا)

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

بسته‌های موسیقی

گالری تصاویر

صدای موسیقی