display result search
منو

برگزیده برگ سبز برنامه شماره 223

  • 2 قطعه
  • 15':19" مدت زمان
  • 93 دریافت شده
برنامه ای در آواز افشاری با اجرای کمانچه: علی اصغر بهاری، تنبک: امیرناصر افتتاح، سنتور: رضا ورزنده، آواز: ناصر مسعودی


ای خوش آنان که قدم در ره میخانهٔ زدند
بوسه دادند لب شاهد و پیمانه زدند
به حقارت منگر باده‌ کشان را کاین قوم
پشت پا بر فلک از همت مردانه زدند
خون من باد حلال لب شیرین دهنان
که به کام دل ما خندهٔ مستانه زدند
هیچ کس در حرمش راه ندارد کانجا
دست محرومی بر محرم و بیگانه زدند
آخر از پیرهن شمع فروغی سر زد
آتشی را که نهان بر پر پروانه زدند

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی