display result search
منو

میراث سرزمین من

  • 1 قطعه
  • 2':55" مدت زمان
  • 16 دریافت شده
ترانه‌ی پاپ
میراث سرزمین من
قالیچه های ترکمن
در سرزمین اصفهان
شوق قلمکاری مان
آن‌سو ظروف لاله جین
این‌سو صفای آبگین
شیراز و مینا کاری اش
با ارگ و با معماری اش
عزم خراسان را ببین
با چرم و چاروق، اینچنین
این گنج، میراث من است
هرسو به چشمم خوشتر است
پردیس خوش نقش خدا
ایران، بهشتی دیگر است
صدنقش از رویا بزن
با ترمه های یزد من
تبریز من را بنگرش
با نقل شیرین و تر اش
با عزم این قوم رشید
سوهان و فرش از قُم رسید
گُل را به گُل رَج میزنیم
در نقش جاجیم و گلیم
هرسوی ایران، با هنر...
خورشید و صبحی جلوه گر
این گنج میراث من است
هرسو به چشمم خوشتراست
پردیس خوش نقش خدا
ایران، بهشتی دیگر است

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی