display result search
منو

ما می توانیم

  • 1 قطعه
  • 2':58" مدت زمان
  • 1124 دریافت شده
ترانه ی پاپ با موضوع «وطن»
اون قدر باور دارمت که مثل جانی به تنم، وطنم
من با تو معنا می شم و پاینده باشی وطنم
معنای تونستن شدیم، ما خواستم و ما شدیم
در کوچ از ظلمت به نور سرمشق یک دنیا شدیم

اون قدر باور دارمت که از جهان مستغنی ام
تحریم باشه یا که نه، درگیر این و آن نی ا م

بستند راه دانش و همت فزون تر ساختیم
تکیه به خود کردیم و هم علم و هم فن یافتیم

هشت سال جنگیدیم یه روز کل جهان هم دست هم
من با تو تنها عزم ما طومار ظلم رو زد به هم

ایرانی بودن تو پوست و خونمه
جونمو می دم واسش بازم کمه

سرباز فدایی وطنم، کم نمیارم من نمی شکنم
حریف دشمنم اگه جنگ تن به تنه
حریف دشمنم اگه جنگ علم و فنه

حریف دشمنا هستم تو اقتصاد
جز خدا، ایران کمک نمی خواد

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی