display result search
منو

موسیقی قلندری بلوچستان

  • 1 قطعه
  • 27':22" مدت زمان
  • 5 دریافت شده
در این برنامه درباره آلبوم موسیقی قلندری بلوچستان (موسیقی نواحی ایران 9) که در یادبود پهلوان بلند زنگشاهی منتشر شده ، صحبت می شود .موسیقی قلندری – گواتی شامل مجموعه ای از قطعات سازی (مثل سیمرغ ، مار و باغ ساز) و آوازی است . این موسیقی اساسا با یک ساز دونلی یا قیچک به همراهی تنبورک که تنها بخش ریتمیک را می نوازد اجرا می شود . گاهی یک بنجو و یا یک دهلک نیز به این گروه اضافه می شود . الزاامی نبودن استفاده از سازهای کوبه ای نشان می دهد تا چه اندازه ویژگی های موسیقی تسخیر شدگی بلوچی و آفریقایی باهم متفاوت است .
بجز یکی دو قطعه که به طور صریحی به گوات اشاره می کنند ، اکثر قطعات ذکرهایی هستند که خدا پیغمبر و اولیا را به یاری می طلبند . این آوازها از مراسم دراویش سرچشمه می گیرند و ویژگی های صوفیانه دارند . رابطه ی میان گواتی و قلندری (یا دنیای تصوف و دراویش) جنبه های دیگری نیز دارد .

صداها

مشخصات برنامه

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی