display result search
منو

آسیب شناسی موسیقی اصیل ایرانی

  • 1 قطعه
  • 49':59" مدت زمان
  • 42 دریافت شده
در لزوم پاسداشت هنرهای اصیل ایرانی، به عنوان یکی از الزامات هویت فرهنگی ما همیشه صحبت شده است. این برنامه به موسیقی اصیل ایرانی و نقش کلی آن در مقوله‌ی فرهنگ می‌پردازد.
در این برنامه از موسیقی اصیل ایرانی در دهه‌ی 60 یاد می‌شود و از درخشش و کیفیت بالای موسیقی در این دوره‌ی زمانی صحبت می‌شود. به اعتقاد کارشناس این برنامه، موسیقی‌ای اصیل است که به شیوه‌ی مکتب‌خانه‌ای (سینه به سینه) از مدرس به شاگرد منتقل می‌شود. یادی از بزرگان موسیقی دستگاهی ایران، از دیگر قسمت‌های دیگر این برنامه است.

صداها

مشخصات برنامه

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی