display result search
منو

درباره ی نغمه شوشتری ابوالحسن صبا

  • 1 قطعه
  • 13':50" مدت زمان
  • 47 دریافت شده
در این قسمت از مجموعه‌ برنامه‌های «آثار از پنجره‌ی تاریخ»، نغمه‌ی شوشتری از ساخته‌های استاد ابوالحسن صبا پخش و بررسی می‌شود.

در مجموعه‌ برنامه‌های «آثار از پنجره تاریخ» آثاری را انتخاب می‌کنیم که ارجاع تاریخمند مشخصی داشته باشند، یک واقعه‌ی تاریخی مشخص را روایت کنند و از نظر فرم و استحکام و ماندگاری در حدی باشند که آنها را جزء آثار تاریخی موسیقی محسوب کنیم.
در این قسمت، قطعه‌ای به نام نغمه‌ی شوشتری، اثر استاد ابوالحسن صبا را با تنظیم استاد حسین دهلوی، وارث مکتب موسیقی ملی در دوران معاصر می شنویم؛ این اثر به نام‌های «به زندان» و «در قفس» هم شناخته می‌شود. اصل این قطعه در مایه‌ی شوشتری و در فرم موسیقی به صورت سه‌مضراب است و درابتدا برای ساز ویولنِ استاد صبا تنظیم شده است. این قطعه با اشکال مختلفی اجرا شده، اما بهترین اجرا از نظر علمی و فنی، اجرای خود استاد صبا و با ساز ویولن است که از جنبه‌های مختلف هنری این اجرا مرجع است.
تنظیم جدید این قطعه را استاد حسین دهلوی انجام داده و تکنوازی ویولن آن را ارسلان کامکار برعهده داشته است. خصوصیات ظریف و نکته‌های خاصی که در سازِ تنهاست، در این اجرا به نفع یک اجرای هارمونیزه عوض می شود. درحقیقت ، حسین دهلوی خصوصیاتی را حدف می کند تا بتواند خصوصیات جدیدی را جایگزین کند. نقش هارمونی استاد دهلوی در این اثر، بسیار قابل توجه است.
استاد صبا برای شاگردانش روایت کرده که در یک بعداز ظهر، در دوران پهلوی اول، یک دسته از اسرا را پای در زنجیر، به زندان قصر می‌بردند. صبا در منطقه ای در حاشیه‎‌ی شهر تهران با آنها رو به رو می‌‌شود و با دیدن این منظره‌ی رقت‌بار، تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. یکی از این اسرا نغمه‌ای بسیار محزون در مایه‌ی شوشتری می‌خواند که تأثیر فراوانی در استاد صبا می‌گذارد و همین، باعث خلق این اثر می‌شود.
گفتنی است این برنامه پیشتر، از شبکه ی رادیویی فرهنگ پخش شده است.

صداها

مشخصات برنامه

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی