display result search
منو

ایران من

  • 1 قطعه
  • 3':23" مدت زمان
  • 12 دریافت شده
ترانه میهنی ساخته مجید رضازاده
از روزگاران کهن از نسل آرش
از دودمان پاک سهراب و سیاوش
از آن تبارم که نگاهش آسمانیست
در ذهن دنیا نام نیکش جاودانی ست
ایران
ایران من یعنی شکوه مهر و پیوند
یعنی خلیج فارس تا اوج دماوند
ایران
یعنی دیار رستگاران حقیقت
آن راد مردان شهید سرو قامت
از آن دیارم که شهیدانش بزرگند
از دشت هامون، هور و خرمشهر و اروند
در دامن تو چشم بر دنیا گشودم
من جزیی از تقدیر زیبای تو بودم
شرقی ترین گلواژه ی شعر زمینی
میخوانمت چون تو همیشه بهترینی
تو قبله گاه روشن خورشید هستی
تا زنده هستم عشق بی تردید هستی
ایران

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 3:23

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی