display result search
منو

سوگند نامه

  • 1 قطعه
  • 5':42" مدت زمان
  • 317 دریافت شده
سرود ویژه روز پزشک ساخته فریبرز غفاری
سوگند می خورم به خداوند لایزال
تا پاسدار جسم و روان بشر شوم
سوگند می خورم که در این ره به لطف حق
با کیمیای دانش و اندیشه زر شوم
سوگند می خورم به روان پیمبران
تحقیق و نشر علم شود رای و همتم
بیمارها ردای سلامت به تن کنند
در سایه سار دانش و عشق و محبتم
سوگند می خورم که شوم رازدار خلق
سنگ صبور و محرم بیمار خود شوم
فایق شوم به رنج و کنم درد را دوا
درد آشنا و همدم بیمار خود شوم
سوگند می خورم که شوم قدردان و راد
زان رو که طریق این سفر رو به روشنی ست
باید شوم درخت پر از بار و سر به زیر
دایم که سرفرازی من در فروتنی ست

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی