display result search
منو

آرایش غلیظ

 • 6 قطعه
 • 3':33" مدت زمان
 • 56 دریافت شده
موسیقی فیلم آرایش غلیظ

آهنگ ها

 • عنوان
  زمان
 • 2:36
  با من صنما دل يك دله كن گر سر ننهم آنگه گله كن با من صنما دل يك دله كن اي مطرب دل زآن نغمه ي خوش اين مغز مرا پرمشغله كن اي مطرب دل زآن نغمه ي خوش اين مغز مرا پرمشغله كن سي پاره به كف در چله شدي سي پاره منم ترك چله كن
 • 8:10
  چه دانستم كه اين سودا مرا زين سان كند مجنون دلم را دوزخي سازد دو چشمم را كند جيحون چه دانستم كه سيلابي مرا ناگاه بربايد چو كشتي ام دراندازد ميان قلزم پرخون زند موجي بر آن كشتي كه تخته تخته بشكافد كه هر تخته فروريزد ز گردش ‌هاي گوناگون نهنگي هم برآرد سر خورد آن آب دريا را چنان درياي بي ‌پايان شود بي ‌آب چون هامون چو اين تبديل ‌ها آمد نه هامون ماند و نه دريا چه دانم من دگر چون شد كه چون غرق است در بي ‌چون چه دانم‌ هاي بسيار است ليكن من نمي ‌دانم كه خوردم از دهان بندي در آن دريا كفي افيون
 • 0:57
 • 2:00
 • 0:52
 • 3:33

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی