display result search
منو

سامان

  • 1 قطعه
  • 3':56" مدت زمان
  • 34 دریافت شده
تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی
مردان ز جان خویش نه آسان گذشته اند
خون خورده اند تا ز سر جان گذشته اند
گردیده است آب دل رهروان عشق
تا از پل شکسته ی امکان گذشته اند
فردای باز خواست چه آسوده خاطرند
امروز آن کسان که ز سامان گذشته اند

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 3:56

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی